ნიშინ კოგიოს 44-ე კონკურსი 44th Nisshin Kogyo Competition
გ.ჩახავას პავილიონები The pavilions of G.Chakhava
ინდუსტრიული მემკვიდრეობა Industrial Heritage of Georgia
რუსუდან მარგიშვილი Rusudan Margishvili
ლევან ხიმშიაშვილი Levan Khimshiashvili
ვენეციის ქარტია 1964 The Venice Charter 1964