გ.ჩახავას პავილიონები The pavilions of G.Chakhava
ინდუსტრიული მემკვიდრეობა Industrial Heritage of Georgia
რუსუდან მარგიშვილი Rusudan Margishvili
ლევან ხიმშიაშვილი Levan Khimshiashvili
ვენეციის ქარტია 1964 The Venice Charter 1964
ვენეციის ბიენალე 2012 Biennale Venezia 2012