ინდუსტრიული მემკვიდრეობა Industrial Heritage of Georgia
რუსუდან მარგიშვილი Rusudan Margishvili
ლევან ხიმშიაშვილი Levan Khimshiashvili
ვენეციის ქარტია 1964 The Venice Charter 1964
ვენეციის ბიენალე 2012 Biennale Venezia 2012