დედაბოძიანი სახლის სათავეებთან Origins of Domed Pillar Houses
მოდერნი თბილისში Art Nouveau in Tbilisi
ნიშინ კოგიოს 44-ე კონკურსი 44th Nisshin Kogyo Competition
გ.ჩახავას პავილიონები The pavilions of G.Chakhava
ინდუსტრიული მემკვიდრეობა Industrial Heritage of Georgia
ვენეციის ბიენალე 2016 Biennale Venezia 2016
რუსუდან მარგიშვილი Rusudan Margishvili
ლევან ხიმშიაშვილი Levan Khimshiashvili
ვენეციის ქარტია 1964 The Venice Charter 1964
ვენეციის ბიენალე 2012 Biennale Venezia 2012