ქალაქ თბილისის ფორუმი Tbilisi City Forum
საერთო ქალაქი Generic city
ვაშინგტონის ქარტია 1987 Washington Charter 1987